لوگوی تجارت گستر زانا

اختصاص یک درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی به هلال احمر

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی دو تبصره 13 لایحه بودجه 96 نیم درصد حقوق گمرکی و سودبازرگانی کالاهای وارداتی را به یک درصد افزایش تا منابع حاصله را پس از واریز به خزانه در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بند الحاقی دو  تبصره ۱۳ این لایحه را به تصویب رساندند. در راستای تامین منابع پایدار  در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم‌درصد(۵/۰%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده مندرج در ماده(۱۶۳) قانون امور گمرکی به یک‌درصد(۱%) افزایش می‌یابد و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در ردیفهای مربوطه در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد. از ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه ۱۵۷ نماینده با این مصوبه موافقت  کردند.

 

ترخیص کالاﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ﺧﺼﻮص اجتناب از ثبت سفارش کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری

شماره: 44253/210/95                                                                                                               تاریخ: 17/07/۱۳۹5

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها :

سلام علیکم-  احتراماً حسب تصمیم بند  (2-2) صورتجلسه مورخ 11/7/1395 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی ، قانون مقررات صادرات و واردات و با عنایت به اعلام سازمان ملی استاندارد ایران در جلسه فوق مبنی بر عدم امکان بررسی رعایت شرایط استاندارد اجباری برای کالاهای مستعمل (مشمول استاندارد مذکور) خواهشمند است از ثبت سفارشات و ورود کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری اجتناب بعمل آید.در ضمن با عنایت به موارد فوق الذکر ، از این تاریخ ، کلیه بخشنامه های صادر شده توسط این دفتر پیرامون اعلام موافقت کلی کمیته موصوف مبنی بر ورود کالاهای مستعمل (در خصوص آن دسته از کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری میباشد) لغو می گردد.مراتب جهت آگاهی و رعایت دقیق مفاد آن ارسال می گردد.  

علی خلج –  سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات

 

ترخیص کالا

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮك  اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ  4 درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻘﻮق ورودي

شماره:  101512/95/94123/183094/143/73/191                                                                                 تاریخ: 02/06/1395

گمرک……

با سلام و احترام ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 183094/91560/113/144/73/268 ﻣﻮرخ 14/7/87 ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 50636 ﻣﻮرخ 8/4/80 وزرات اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 39593/و ﻣﻮرخ 17/5/95 ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ارﺳﺎل و اﻋﻼم ﻣﯽ دارد:

 اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب واردات ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻻ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻻﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 4% از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻘﻮق ورودي ﻣﻨﺪرج در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

گمرک ایران با صدور بخشنامه ای با موضوع ترانزیت کالا مقررات جدیدی برای عبور داخلی کالا اعلام کرد.

 بر اساس بخشنامه جدید گمرک، فقط شرکتهای تعاونی مرز نشینی و واحدهای تولیدی مجاز به ترانزیت داخلی کالا می‌باشند.

بر مبنای بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به منظور ساماندهی و وحدت عمل در کنترل تشریفات انتقال کالا تحت رویه ترانزیت داخلی، عبور  از گمرک مرزی به گمرکات داخلی امکانپذیر نبوده و صاحبان کالا موظف به ترخیص کالا در گمرکات ورودی می‌باشند.


متن بخشنامه به شرح ذیل می باشد :

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: از امروز سه شنبه 26 مردادماه واردات لوازم خانگی تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی آنها در ایران که دارای خدمات پس از فروش هستند، ممکن خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، ولی‌ا... افخمی‌راد با اعلام این خبر افزود: این تصمیم در راستای ساماندهی واردات لوازم خانگی و اجرای ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از امروز به اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: مرکز اصناف و امور بازرگانان اسامی نمایندگی‌های رسمی دارای خدمات پس از فروش لوازم خانگی را به قائم‌مقام وزیر در امور تجارت ارایه کرده است و دفتر ثبت سفارش واردات و صادرات نیز تنها موظف است به این 27 نمایندگی‌ رسمی دارای خدمات پس از فروش خدمات ارایه دهد.