لوگوی تجارت گستر زانا

وزارت صنعت،معدن و تجارت به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی سی و یک ردیف کالای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده ۱۱ ایین نامه یاد شده به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت ،تعیین می گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

متن بخشنامه و فهرست را اینجا ببینید  

 

سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه جدیدی، واردات 227 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد.

یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت، ضمن اشاره به ابلاغ این بخشنامه‌ به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، گفت: در میان کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا، واردات ۸۰ کالا از گروه کالایی ۹ و ۱۴۷ کالا از گروه کالایی ۱۰ ممنوع شده است.این ابلاغیه در پی دستور اخیر محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در خصوص ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است.بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، پوشاک و متعلقات آن، انواع لوازم التحریر، تمبر، شامپو، فرآوده های آرایش ناخن و اصلاح صورت، اشیاء جشن کریسمس، مجسمه، اشیاء دست ساز از استخوان، دستمال سفره، بامبو یا نخل رونده، تابلو نقاشی و متعلقات آن، اشیاء کلکسیونی و اشیاء عتیقه از کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا هستند.

همچنین در بین محصولات خوراکی ممنوع‌الورود از ایالت متحده آمریکا می‌توان به انواع چای، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی و آب گازدار اشاره کرد.

تانک و سایر انواع ارابه های زره پوش جنگی، وسایل نقلیه، سینمای خانگی، نوار کاست تصویری، انواع CDو DVD ، مبل، صنایع دستی،‌انواع لامپ، سیگار برگ، توپ بد مینتون، میز بیلیارد، خمیر و نخ دندان، کاغذ توالت، انواع باطری، پشت دری، پاکت و در بازکن از جمله کالاهایی هستند که سازمان توسعه تجارت ممنوعیت ورود آنها از آمریکا را به ادارات استانی خود اعلام کرده است.

 

" به ما بسپارید"

 

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سلام علیکم-  ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 90664/955 ﻣﻮرخ 24/3/95 ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ارزي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1000/60 ﻣﻮرخ 8/10/91 اداره ﺳﯿﺎستها و ﻣﻘﺮرات ارزي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، واردات ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﯿﺎر 995/0 و ﻧﻘﺮه ﭘﻼﺗﯿﻦ، ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي دﯾﺪاري و ﺑﺎ ارز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ورود ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه و ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ارز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪور ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺪت دار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي ﻣﺪت دار دوﻣﺎﻫﻪ ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد. 

تقی محمدیان  مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

سازمان توسعه تجارت:

صادرات میوه و تره بار از اول مرداد مطابق با شاخص‌های بسته‌بندی انجام می‌شود

سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای شاخص‌های بسته‌بندی محموله‌های صادراتی میوه و تره‌بار را به گمرک کشور ابلاغ و اعلام کرد از اول مرداد ماه سال جاری صادرات این محصولات منوط به رعایت این شاخص‌هاست.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بر اساس این تصمیم صدور محموله‌های صادراتی میوه و تره‌بار از ابتدای مردادماه باید بر اساس شاخص‌های بسته‌بندی تعیین شده انجام شود و حمل زمینی و دریایی آنها به مقصد کشورهای خریدار فقط با کانتینرهای یخچالی و شناورهای سردخانه‌دار مجاز است.

واردات برنج از پایان تیرماه ممنوع است 

 

محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در مجلس گفت: 

برای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، ثبت سفارش برنج آزاد نیست، همچنین از آخرین روز تیرماه حتی یک کیلوگرم برنج به کشور وارد نخواهد شد.