لوگوی تجارت گستر زانا

 

( ماده 190 وتبصره 3 و 4 ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391هیات وزیران)

 

1-در مورد اشخاص حقوقی:

الف- صاحب کالا می تواند شخصا اقدام به ترخیص کالا نماید.

توضیح : شخص مدیر عامل میتواند نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. باید توجه داشت دارا بودن کارت بازرگانی لازمه ی انجام واردات هر نوع کالایی است.

ب- کارمند شخص حقوقی با در دست داشتن وکالت رسمی( حدود اختیارات وکیل باید تعیین شده باشد) و معرفی نامه ( بر اساس متن اعلامی گمرک) می تواند نسبت به ترخیص گمرکی کالا اقدام نماید.( ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

ج- کارگزار گمرکی( حق العملکار رسمی گمرک که دارای کارت کارگزاری باشد) با در دست داشتن وکالت نامه رسمی می تواند اقدام به ترخیص کالا نماید.

 

2-در مورد اشخاص حقیقی:

 

الف: صاحب کالا می تواند شخصا اقدام به ترخیص کالا نماید.

ب- کارگزار گمرکی( حق العملکار رسمی گمرک که دارای کارت کارگزاری باشد) با در دست داشتن وکالت نامه رسمی می تواند اقدام به ترخیص کالا نماید.

 

3- سازمانهای دولتی و سفارتخانه ها می توانند کارمندان تمام وقت خودرا برای ترخیص کالاهای خود به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند.( ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

 

4-شرکتهای حمل سریع ( اکسپرس کریر) که مسوولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند ، می توانند با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا و تحویل آن به مشتری اقدام کنند .( ماده 131 قانون امور گمرکی و ماده 195 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

 

کارگزار گمرکی کیست ؟( ماده 128 قانون امورگمرکی مصوب 1390 )

طبق تعریف ماده 128 قانون امور گمرکی ایران: "کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای( ترخیص کالا) متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد."

 

 ترخیص کالا