لوگوی تجارت گستر زانا

ترخیص کالا

ترخیص کالا امریست تخصصی و مهم

مهم ازآن جهت که شرکتهای تولیدی جهت برنامه ریزی تولید وجلوگیری ازعدم موجودی مواد اولیه و قطعات خط تولید وبه روزبودن نقطه سفارش های خود به شدّت برزمان بندی دریافت و ترخیص گمرکی مواد اولیه و قطعات یدکی از گمرکات حساسیت دارند وهرگونه تاخیردراین زمینه براهداف وبرنامه ریزیهای مربوطه اثرگزارخواهد بود.
شرکت های بازرگانی نیزجهت تامین کالاهای سفارشی مشتریان خود دارای زمانبندی های مشخصی می باشند که توجه به آن درارتباط موثروادامه داربا مشتریان بسیاراثرگذاراست.
متاسفانه عدم توجه به مقوله ترخیص کالا به عنوان یک تخصص باعث گردیده گاهی این پروسه ازکار درزمره گلوگاه های کاری قرارگیرد.
شرکت تجارت گستر زانا با بهره گیری ازکادرمجرب متشکل ازکارشناسانِ کاردان،خبره وفعال قادربه ارائه به روزترین راهکارهای تخصصی واردات کالا ازخرید تا ترخیص کالا ، تحویل وارائه گزارشات مستند و روزانه می باشد.
این مجموعه جهت نیل به اهداف تعیین شده وبا اتکا به اصل مشتری مداری،خود را ملزم به ارائه خدمات و راهکارهای جدید اجرایی واصلاح امورازطریق مشاوره وپیشنهاد درکوتاهترین زمان وبا بهترین کیفیت می داند.
"به ما بسپارید"
خدمات ترخیص کالا ما درگمرکات مورد اشاره زیر ارائه می گردد:
گمرکات تهران:
     -فرودگاه امام خمینی
     -شهریار
     -جنوب
     -فرودگاه مهرآباد
گمرکات بندرعباس:
     -شهید رجایی
     -شهید باهنر
گمرک بندرامام خمینی
گمرک خرمشهر